Thot

Thot papyros målningThot (alternativ stavning Thoth) var huvudgud i Hermopolis i den forntida egyptiska religionen. Han hade flera funktioner: han var visdomens och lärandets beskyddare och som skrivkonstens gud tillmättes han uppfinnandet av hieroglyferna.

Den högste guden enligt Hermopolis skapelseberättelse är också förknippad som månens gud – myten förtäljer att Re befallde Thot att ge ljus i solens frånvaro och skapade så månen. Thot uppträder även i dödsriket där han för räkenskap över de döda.

Hans ena symbol är lotusblomman som annars mest förknippas med buddhismen och bland annat symboliserar renhet. Blomman finns med i ikonografin hos indiska gudar som Brahma och Vishnu. Den andra symbolen är ibisfågeln. Ibisfågeln är ett heligt djur, vilken förknippades med Thot som avbildades med ett ibishuvud.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Gilhus, Ingvild S. & Thomassen, Einar. Antikens religioner (2015).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning på papyrus som avbildar en scen där en avlidens hjärta läggs på våg och Thot som för protokoll.