Ptah

Ptah papyros målningPtah var en skapargud i Memfis och ska enligt en av den egyptiska mytologins skapelseberättelser skapat världen genom ord, något som senare gick igen i den bibliska skapelsemyten.

Memfis som låg i trakterna av nedre Nilen var Egyptens huvudstad under de första dynastierna. Enligt den skapelseberättelse som utgick härifrån räknas Ptah som den förste guden och skaparen av världen och de andra gudarna. Han har en liknande roll som Atum (se Re) i den skapelseberättelse som gällde i Heliopolis.

I den långlivade fornegyptiska civilisationen var det vanligt förekommande att gudar bytte namn, funktioner eller assimilerades med andra gudar. Ptah fick senare funktionen som konstens och konstverket skyddsgud.

Den lejonhövdade Sekhmet var hans gemål och de hade sonen Nefertum; tillsammans bildade de en helig treenighet.

Ptah brukar avbildas i mumieform där händerna sticker fram hållandes en spira. Ibland har han gestalten av en tjur, vilket tillkännager att guden Apis blir en inkarnation av honom.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Hamilton, Robert. Forntidens Egypten (2006).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning på papyrus föreställande Ptah samt bland andra Ramses III.