Ptah

Ptah papyros målningPtah var en skapargud i Memfis och ska enligt den egyptiska gudatron skapat världen genom tankar och ord.

Memfis som lågt i trakterna av nedre Nilen var Egyptens huvudstad under första de dynastierna. Enligt den skapelseberättelse som utgick härifrån räknas Ptah som den förste guden och skaparen av världen och de andra gudarna. Han har en liknande roll som Atum i den skapelseberättelse som gällde i Heliopolis.

I den långlivade fornegyptiska civilisationen var det vanligt förekommande att gudar bytte namn, funktioner eller assimilerades med andra gudar. Ptah fick senare funktionen som konstens och konstverket skyddsgud.

Den lejonhövdade Sekhmet var hans gemål och de hade sonen Nefertum, tillsammans bildade de en helig treenighet.

Ptah brukar avbildas i mumieform där händerna sticker fram hållandes en spira.

Egyptisk mytologi

Textkällor

Hamiltonn, Robert. Forntidens Egypten (2006).
Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning på papyrus föreställande Ptah samt bland annat Ramses III.