Tyr

Tyr illustrationEn äldre germansk gud med funktionerna himmelsgud, krigsgud och rättsordningens gud. Troligtvis en av de äldsta av de gudar som förekom i den fornnordiska religionen (ska inte förväxlas med Tor).

Beroende av källa sägs hans fader vara jätten Hymer eller Oden. Ibland sägs han också ha tagit över Odens status som den främste krigsguden. Rollen som krigsgud är också orsak till att Tyrs attribut är ett svärd (likväl förekommer avbildningar där han håller i ett spjut).

Tyr blir dock en mindre framträdande gestalt under vikingatiden. Av samma anledning omnämns denne i få källor.  

Det berättas också om att Tyr är enhänt efter ha blivit av med handen i Fenrisulvens gap. Detta i samband med att gudarna försökta kedja fast Fenrisulven.

Tisdag kallades tyrs dag och det har sin bakgrund i gudens släktskap med den romerska krigsguden Mars. Då det latinska dies Martis (”Mars dag”) översattes till fornnordiska blev det Týsdagr.

Nordisk mytologi

Textkällor

Steinsland, Gro. Fornnordisk religion (2005).
Enoksen, Lars Magnar. Fornnordisk mytologi (2004).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration av Carl Frederick von Saltza.