Tor

Fornnordisk stavning: Þórr
Tor med hammare målningTor var en av asagudarna i fornnordisk mytologi och ansågs vara den kraftfullaste bland gudarna. Hans hår och skägg var rött och likaså var hans ögon och ögonbryn röda. Hans speciella boplats är Trudheim där han residerar i borgen Bilskirne.

Tor är främst förknippad med åskan, men enligt fornnordisk tro övervakade han även väderleken i stort och särskilt var han viktig för bönderna emedan han gav dem regn. När det dånade från himmelen ansågs upphovet vara Tor (härav ordet tordön; åska heter för övrigt torden på norska), som i skyn åkande i sin vagn, dragen av getterna Tanngrisner och Tanngnjost, slogs med jättarna. Varje gång Tor svingade sin hammare, Mjölner, mot jättarna uppstod blixtar.

Jättarna var ett hot mot människorna och Tor var deras främsta beskyddare. Av yttersta vikt för att kunna besegra jättarna var Tors hammare som var tillverkad av dvärgarna och alltid återvände till Tors hand efter blivit ivägslungad. Forntida nordbor kunde ses bära mindre hammare som smycken i form av beskyddande amuletter. Torshammaren som symbol har inget säkert belagt ursprung, men brukar kopplas till den nordiska åskguden.

Tor är son till Fjorgyn (Jord) och Oden. Hans hustru är Siv (Sif) med vilken han har sonen Mode och dottern Trud. En ytterligare son, Magni (Magne), har han med jättinnan Järnsaxa.

Tor har torsdagen uppkallad efter sig och på denna veckodag (som även in i kristen tid förblev förknippad som en särskilt turlig dag) inleddes det årliga isländska tinget där lagarna lästes upp.

För dig som vill ha bredare information och en fördjupning i nordisk mytologi finns eboken Den nordiska mytologin. Introduktion till fornnordiska myter och legender:

Ebok omslag

Nordisk mytologi

Textkällor

Enoksen, Lars Magnar. Djur och natur i fornnordisk mytologi (2014).
Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Tor

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge.