Tor

Tor med hammare målningTor var en av asagudarna i fornnordisk mytologi och ansågs vara den kraftfullaste bland gudarna. Hans hår och skägg var rött och likaså var hans ögon och ögonbryn röda. Hans speciella boplats är Trudheim.

Tor är främst förknippad med åskan, men enligt fornnordisk tro övervakade han även väderleken i stort och särskilt var han viktig för bönderna emedan han gav dem regn. När det dånade på himmelen ansågs upphovet vara Tor (härav ordet tordön; åska heter för övrigt torden på norska), som åkande i sin vagn över himmelen, dragen av getterna Tanngrisner och Tanngnjost, slogs med jättarna. Varje gång Tor svingade sin hammare, Mjölner, mot jättarna uppstod blixtar.

Jättarna var ett hot mot människorna och Tor var deras främsta beskyddare. Av yttersta vikt för att kunna besegra jättarna var Tors hammare som var tillverkad av dvärgarna och alltid återvände till Tors hand efter blivit ivägslungad. Forntida nordbor kunde ses bära mindre hammare som smycken i form av beskyddande amuletter.

Tor är son till Fjorgyn (Jord) och Oden. Hans hustru är Siv (Sif) med vilken han har sonen Mode och dottern Trud. En ytterligare son, Magni, har han med jättinnan Järnsaxa.

Tor har också torsdagen uppkallad efter sig och på denna veckodag (som även in i kristen tid förblev sammankopplad som en särskilt turlig dag) inleddes det årliga isländska tinget där lagarna lästes upp.

Nordisk mytologi

Textkällor

Enoksen, Lars Magnar. Djur och natur i fornnordisk mytologi (2014).
Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Wikipedia.org, http://sv.wikipedia.org/wiki/Tor

Bildreferens

Bilden är en detalj från målningen Tors strid med jättarna av Mårten Eskil Winge.