Shiva

Shiva illustrationI hinduisk mytologi är Shiva (Śiva på transkriberad sanskrit) en av de mest centrala gudarna. Han är dödens och förstörelsens gud, men också återställaren.

Shivas förstörelsedans, pralaya, symboliserar gudens förstörelsebegär och förebådar universums slut. Förgöraren Shiva besegrar då de övriga gudarna och hans eld förgör allt liv, hans skyfall översvämmar allt land och hans vindstormar tömmer slutligen universum.

Det cykliska som genomsyrar indisk religion märks i att den totala förstörelsen efterföljs av att universum återföds och Shiva har då funktionen som återställare.

I de heliga texterna nämns olika hustrur till Shiva. Bland dessa är Sati som satte eld på sig själv för Shivas skull och gudinnan Kali som förkroppsligar Shivas kvinnliga motkraft, Shakti (ur vilken den hinduiska trosriktningen Shaktism emanerar). Något som är typiskt för indiska gudar är att de uppträder i många former och Shiva förknippas även med bland andra Bhairava (Förstörelsen) och Nataraja (Dansen), båda aspekter av Shiva.

Det finns ett skulpturmotiv av Nataraja som visar guden omgiven av en eldring och med ena benet svängt framför det andra som en gestaltning av dansen, ananda-tandara som betyder "den vilda lycksalighetens dans". Bilden är så pass förekommande att den inte bara blivit främsta symbolen för Shiva och används ibland för att symbolisera hela den indiska religionen.

Shiva brukar framställas med ett tredje öga i pannan och med ett halsband som utgörs av en orm. Han har ett riddjur i form av tjuren Nandi. I den indiska mytologins släktträd påträffas Parvati som hans maka och två av deras söner är Ganesha och krigsguden Kartikeya.

Varanasi, den heliga indiska staden vid floden Ganges (Ganga), är Vishnus särskilda stad. Flera tempel finns här och det kanske mest berömda, Kasi Vishwanatha eller "Guldtemplet", är tillägnat honom. Enligt sägnen har Shiva sin boning i Himalaya och då Ganges har sin källa i denna bergskedja finns en föreställning om att floden runnit dit genom hans hår.

Indisk mytologi

Textkällor

Cotterell, Arthur (red.). Mytologi – Gudar, hjältar, myter (2014).
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Shaktism
Schreiber, Adèle. Den hinduiska gudavärlden – i indisk konst och litteratur (2004).
Wibeck, Sören. Religionernas historia – om tro, hänförelse och konflikter (2004).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en illustration i Mahabharata av okänd konstnär föreställande Shiva.