Parvati

Shiva och Parvati teckningDen indiska gudinnan Parvati är inom hinduismen förknippad med positiva sidor såsom fruktbarhet, kärlek och hängivenhet samt negativa sidor som destruktivitet och grymhet. Dessa aspekter av gudinnan kommer till stånd i två avatarer, alternativa versioner: Shakti som identifierar de positiva sidorna och Annapurna Devi som identifierar de negativa.  

Parvati Hon är dotter till Himalaya och syster till Ganga.
Hon är maka till den mäktige Shiva och tillsammans har dem sonen Ganesha (gudomliga väsen inom den indiska mytologin har sina manliga respektive kvinnliga aspekter. Parvati är till exempel är en kvinnlig aspekt av Shiva).

Hon brukar avbildas i en röd sari och med två eller fyra armar. Ofta avbildas hon tillsammans med Shiva och inte sällan finns även Ganesha med.

Indisk mytologi

Textkällor

Wikpedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Parvati

Bildreferens

Bilden är en detalj från en teckning av okänd konstnär där Shiva och Parvati rider på tjuren Nandi.