Geshtinanna

Geshtinanna (alternativ stavning: Geštinanna) är i den sumeriska mytologin en gudinna förknippad med vinodling. Vissa källor anger henne som skrivare, vilket inte är att sammanknippa med en författare utan någon som bland annat sysslade med bokföring.

Geshtinanna sägs vistas på stäppen där hon sköter om får och hon är syster till herdeguden Dumuzi. I en myt berättas hur syskonen tvingas leva i underjorden varsin halva av året (något som har paralleller till den grekisk-antika myten om Persefone, se Demeter).

Geshtinanna identifieras med Belit-Sheri som har flera motsvarigheter inom de akkadiska och babyloniska kulturerna.  

Stamtavlan ger osäkra uppgifterna om hennes föräldrar. Olika källor nämner Durtur som moder och Enki som fader.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/getinanna/index.html
Wikipedia.org, https://sv.wikipedia.org/wiki/Geshtinanna