Ereshkigal

I mesopotamisk mytologi är Ereshkigal underjordens härskare och syster till Ishtar. Underjorden kallades Kurnugia, ”landet med ingen återvändo”, och där sades de döda äta stoft och dricka från dyiga vattenpölar.

Ereshkigal hade fyra makar. Hennes första make Gugalana omnämns i Gilgamesheposet där han dödas av hjälten Enkidu. Enligt en genealogi är Ninazu (läkedomens gud) deras son. Hennes andra make är Enlil och med honom får hon sonen Namtar, som kan liknas vid en otursande. Med sin tredje make får hon dottern Nungal som skulle leva i underjorden och utdela straff till de onda. Med sin fjärde make, Nergal, levde Ereshkigal i underjorden.

En alternativ namnform som förekommer i tidig sumerisk mytologi för Ereshkigal är Irkalla. En semitisk gudinna som härskade över underjorden vid namn Allatu baserades på Ereshkigal. Ereshkigal kan också ses som en kvinnlig motsvarighet till Hades i den grekiska mytologin.

Mesopotamisk mytologi

Textkällor

Oracc.museum.upenn.edu, http://oracc.museum.upenn.edu/amgg/listofdeities/ninazu/index.html
Ancient.eu, http://www.ancient.eu/Ereshkigal/