Yi

Yi etsningYi är en jaktgud och en central gestalt i den kinesiska mytologin. Den mest berättade legenden återger hur Yi med pilbåge skjuter ner nio av de tio solarna från himmelen emedan de hotar torka ut jorden. När solarna träffats av de magiska pilarna Yi fått av guden Di Jun föll de ner till marken och förvandlades till monsterlika fåglar med tre ben. Yi fick så även oskadliggöra dessa för människornas skydd.

Hans insats undanröjde hotet av torka, fast vållade samtidigt vedervilja hos somliga gudar och Yu fick se sig nedbringad från himmelen till jorden där han blev en dödlig.

Yi utförde därtill andra stordåd med hjälp av sin pilbåge som den mästerskytt han var (han kunde även utkämpa några av sina strider med svärd). Det finns klara likheter med hans diverse stordåd och de Herakles utförde. Exempelvis dödades det niohövdade och ormliknande monstret Xiangliu av Yi, vilket finner sin parallell i hur Herakles dräpte den lerneiska hydran.

Precis som Herakles var Yi också någon form av halvgud. Han hade som nämndes en gång vistats i himmelen, men blivit förvisad därifrån som otacksamhetens lön – den som gett honom uppdraget var trots allt far till solarna, men hade efteråt varit tvungen att rikta sin vrede i någons riktning. Di Jun, far till solarna, hade tvingats handla medan kejsaren Yao så befallt.

Den som minst kunde försona sig med livet på jorden var Yis hustru Chang’e och för hennes skull företog han den farliga resan till Kunlun, berget där många gudomligheter vistades. Ingen människa hade klarat att ta sig dit, men Yi som ägde övernaturliga krafter klarade det (hans färd har likheter med den som Gilgamesh företar sig i det mesopotamiska hjälteeposet), och han fick därifrån med sig ett elixir som kunde ge både honom och Chang’e odödlighet. Chang’e som inte nöjde sig med odödlighet utan också ville återvända till himmelen drack i lönndom upp hela elixiret och flög därpå upp i skyn.

Yi fick bittert bevittna sitt öde satt ur kurs och för alltid fast på jorden. Hans liv skulle en dag ända då Fengmeng (Beng Meng) som trots många försök att bli en lika skicklig bågskytt som Yi inte lyckats hämnades detta genom att lägga sig i bakhåll för Yi och döda honom.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Liu Sanders, Tao Tao. Drakar, gudar & andar i den kinesiska mytologin (1985).
Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en etsning av okänd skapare.