Shen Nong

Shen Nong målningShen Nong (eller Shennong) är en jordbruksgud och kulturbärare inom kinesisk mytologi. Han anses ha skapat träplogen och lärt ut konsten att plöja jorden – han var också den som ursprungligen sådde de fem sädesslagen.

Shen Nong vördas även som läkekonstens beskyddare och ska enligt sägnen ha lärt människorna använda medicin. Han ska först ha smakat på alla växter och sedan upplyst om vilka som var ätbara respektive giftiga. Detta ger också ett exempel på ett mytologiskt tema i Kina där gudar kunde agera självoffrande för människornas skull.

På avbildningar brukar Shen Nong synas i en skrud av löv, vilket betonar hans område inom jordbrukskultur och växter samt den primitiva period han levde i då kläder ännu inte var uppfunna.

Shen Nong är den andra av de tre förhistoriska härskarna (de andra två är Fu Xi och Huang-Di). Han förväxlas ibland Yen Ti (Yan Di), ”Eldkejsaren”, som lärde människorna tillreda mat medels eld. Enligt andra källor är Yen Ti far till Shen Nong.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Birrell, Anne M. Chinese Mythology: An Introduction (1999).
Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).

Bildreferens

Bilden är en detalj från en målning av Xu Jetian som föreställer en åldrad Shen Nong.