Gong Gong

Gong Gong (alternativ stavning: Kung Kung) är en förstörelsegud i kinesisk mytologi. Han beskrivs som flera hundra mil hög och vid ett tillfälle ska han spetsat berget Buzhon med sitt horn, vilket rubbade jordklotets balans och fick floderna att stiga med stora översvämningar och förödelse som följd. I en annan episod berättas hur Gong Gong högg upp en rispa i himmelen med sitt horn och ändrade solens bana.

Med dessa myter som bakgrund ses förstörelseguden som orsak till dåligt väder och andra ovanliga väderfenomen (i senare myter framställs regnguden Yu Shih som hans son). Myten om berget Buzhon ses inom kinesisk folktro som bakomliggande orsak till att alla de stora floderna i Kina rinner mot öster.

Gong Gong brukar ofta avbildas med kropp utgörande en svart drake och mänskligt huvud prytt med ett horn. Han är ofta åtföljd av den jättelika och niohövdade ormen Xiangliu som spottade ut ett dödligt gift. Xiangliu dräptes av Yi som från en flygande drakes rygg störtat ner i ett överraskande angrepp. Yi lyckades omedelbart hugga av två av ormens huvuden med sitt svärd och sedan resterande under en hård och utdragen strid.

Kinesisk mytologi

Textkällor

Senior, Michael. Vem är vem i mytologin (1985).
Roberts, Jeremy. Chinese Mythology A to Z (2010).